طراحی دکوراسیون داخلی آرتیما
01 / 01
22145604-5

طراحی دکوراسیون و معماری داخلی دفتر اداری

مشتری دکتر هدایت پور
متراژ 100 متر

طراحی داخلی فضای اداری

طراحی این ساختمان اجازه ورود نور در طول روز و کاهش ورود گرما را به داخل فضای اداری می دهد. طراحی و برنامه ریزی برای ساخت این بنا نشان می دهد که نیاز به جذب میزان نور و گرما در طول روز به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.